Foto Impuls Muziekonderwijs website parkschool Impuls Muziekonderwijs

Steeds meer basisscholen onderschrijven het belang van meer muziek in de klas en uiten de ambitie om muziekonderwijs steviger op de kaart te zetten.

 

Dit sluit aan bij de ambitie van minister Bussemaker van OCW, die met het project 'Meer muziek in de klas' en de subsidieregeling 'Impuls Muziekonderwijs’ meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen wil realiseren.

‘Van gedragen visie naar duurzaam muziekonderwijs’ 

 

De Music+ Academy ondersteunt scholen en hun schoolbesturen bij:

  • Het komen tot een gedragen visie op muziekonderwijs en de vertaling daarvan in (financiële) plannen
  • Het maken van verbindingen tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs en de gemeente
  • Het schrijven van de subsidieaanvraag Impuls Muziekonderwijs
  • Het opzetten en coördineren van bovenschoolse muzikale (professionaliserings-) trajecten
  • De uitvoering, bewaking en evaluatie van de plannen

 

Schoolleiders aan het woord over onze begeleiding in het aanvraagproces van de Impuls Muziekonderwijs:

'Tinka en Isolde weten van de hoed en de rand, zijn daardoor een fijne sparringpartner, en hebben duidelijke en heel gerichte feedback gegeven op onze concept-aanvraag. Ze waren op een heldere manier positief kritisch waardoor we er snel mee aan de slag konden. Bovendien hebben ze goede, werkbare ideeën ten aanzien van verdere professionalisering.'

'Door de betrokkenheid van Music+ is er lijn gekomen in de verschillende aanvragen van ons bestuur, waardoor alles in de steigers staat om samen op te trekken waar zinvol, samen te leren en samen te zorgen voor borging, zodat het muziekonderwijs op onze scholen ook over een aantal jaar nog gewoon bestaat!'

'Ik heb jullie begeleiding als heel prettig ervaren. Jullie waren goed bereikbaar en ik heb jullie advies erg gewaardeerd. Fijn om een contactpersoon te hebben die er alles van af weet.' 

 

Music+ heeft inmiddels een groot aantal scholen begeleid met een trackrecord van 100% toegekende subsidies.

 

 

Snel aan de slag?

Speciaal voor scholen die snel willen komen tot een onderbouwde subsidieaanvraag, die gedragen is door alle belanghebbenden, ontwikkelden we de BOOTCAMP ‘Ons muziekonderwijs van de toekomst’.

De BOOTCAMP bestaat uit een bijeenkomst van 2 dagdelen, gevolgd door een terugkommoment. 

Kenmerken van de BOOTCAMP: in korte tijd, in groepsverband (draagvlakgroep), onder professionele begeleiding, op effectieve en afwisselende wijze het doel bereiken, waarbij plezier niet mag ontbreken.

 

 

Interesse? Neem contact met ons op!