Voor scholen PO

  • FLYER METHODEPROEVERIJ 2017 voor site3

    Methodeproeverij Muziek

    Een dag voor iedereen die graag een beter beeld krijgt van de verschillende muziekmethodes en lesmaterialen voor het PO/SO

  • Foto Impuls Muziekonderwijs website parkschool

    Impuls Muziekonderwijs

    ‘Van gedragen visie naar duurzaam muziekonderwijs’