Creative Music Making

Music+ Verdiepingscursus Suzan Lutke 

Pagina Suzan breed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen

We willen allemaal betrokken leerlingen die aangeraakt worden door de kracht van muziek. In de traditie van de muziekdidactiek doen we dat door ze te leren hoe ze moeten musiceren.

 

Wat nou als we ervanuit gaan dat die leerling al barstensvol muziek zit? Wat nou als het muzikale DNA van de leerling het uitgangspunt van je lessen vormt? Muzieklessen waarin de leerling centraal staat en niet direct de muzikale methode? Muzieklessen waarin de leerling compleet serieus wordt genomen als maker van muziek? Hoe zien die lessen eruit? En wat betekent dat voor de manier waarop jij je leerlingen gaat begeleiden? Wat betekent dat voor jouw pedagogisch en didactisch handelen? 

 

Triggeren deze vragen je? Doe dan mee! Voor een toekomst waarin creativiteit werkelijk het uitgangspunt vormt voor jouw muzieklessen.

 

Wat gaan we doen?

We gaan veel werkvormen uitproberen en daarop reflecteren. Allemaal met als doel om erachter te komen wat elementen zijn van werkvormen waarin de muzikale creativiteit van de leerling wordt aangewakkerd. Vooral om daarna samen met elkaar nieuwe vormen te verzinnen. Juist jullie eigen creativiteit namelijk is key in dit proces. Met deze nieuwe werkvormen onder je arm kun je zelf in je eigen lessen gaan experimenteren.

 

Suzan gaat je vragen hier opnamen van te maken en dit mee terug te nemen in de cursus. Zo kunnen we samen op zoek naar wat werkt en welk pedagogisch handelen past bij muzikale creativiteit: wat betekent dat voor jouw professionaliteit?

 

Net zoals in Creative Music Making de leerling centraal staat, sta jij met jouw persoonlijke leervragen ook centraal in deze cursus. Door middel van collegiale intervisie en gezamenlijke reflectiesessies is daar ruim aandacht voor.

 

Over Suzan

Suzan portrait ZW2Muziek en onderwijs vormen de rode draad in de loopbaan van Suzan Lutke. Zij stond 12 jaar voor de klas als muziek- en CKV-docent in het Voortgezet Onderwijs. Van 2000 tot 2013 was ze hoofdvakdocent methodiek en didactiek bij de opleiding docent muziek van het conservatorium van Utrecht.

 

Nu heeft Suzan een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector. De afgelopen jaren heeft zij vele scholen en culturele organisaties begeleid in het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Ze traint muziekdocenten, leerkrachten, kunstenaars en musici in allerlei vaardigheden en competenties rondom cultuur- en muziekonderwijs. In het voorjaar van 2018 kwam haar boek 

Leren van kunst - ruimte voor & door creativiteit uit.  

 

Suzans’ drijfveer is om steeds nieuwe en inspirerende manieren te vinden om de muzikaliteit van kinderen, pubers en volwassenen aan te spreken en te ontwikkelen. Met een rotsvast geloof dat iedereen muzikaliteit in zich heeft en door goede coaching en training ook muzikaal kan zijn. 

 

 Panda rechtopMerel rechtop3

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierig naar de andere verdiepingscursussen?

Klik dan op de foto's hiernaast, of ga terug naar de overzichtspagina